Ông Shashi J

Ông Shashi J
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bộ phận Tư vấn Công nghệ
EY Consulting Vietnam JSC

 

| TIỂU SỬ

Kinh nghiệm chuyên môn

Shashi là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bộ phận Tư vấn Công nghệ của EY Việt Nam. Ông có hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, quản lý và triển khai các Dự án & Chương trình CNTT cho SME, các doanh nghiệp lớn và các công ty trong danh sách Fortune 500

Ông là nhà tư vấn quản lý dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo phát triển kinh doanh về Chiến lược CNTT, Chiến lược số, Mô hình vận hành CNTT và Chương trình chuyển đổi CNTT cho các doanh nghiệp lớn tại Malaysia, Singapore, Úc, Thụy Sĩ, Indonesia, Myanmar, Việt Nam.

Thành tựu nổi bật (ở Việt Nam): Từ năm 2017 – Hiện tại

  • Hiện đang phụ trách Thiết kế và Triển khai Khu công nghiệp thông minh cho tổ chức phát triển Khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam
  • Dẫn dắt Phát triển Chiến lược Số cho Doanh nghiệp Dầu khí lớn nhất Việt Nam
  • Triển khai giao diện IBM SDN EDI cho Nhà sản xuất ô tô OEM Việt Nam (kỉ lục thế giới – hoàn thành trong 6 tuần)
  • Giám đốc chương trình công nghê cho dự án thành lập nhà máy sản xuất ô tô nhập khẩu linh kiện lắp ráp trong nước (được thành lập nhanh nhất trong 25 năm qua)
  • Giám đốc Chương trình Công nghệ cho dự án thành lập Nhà sản xuất ô tô OEM Việt Nam (bàn giao trước tiến độ)
  • Giám đốc Chương trình Công nghệ thành lập Nhà máy Sản xuất Thiết bị Thông minh tại Việt Nam.
  • Dẫn dắt Dự án Thiết lập EA cho Nhà sản xuất Sữa / FMCG hàng đầu tại Việt Nam
  • Chuyển giao thành công dự án chuyển đổi Trải nghiệm khách hàng số cho một trong những Nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam
  • Chuyển giao thành công các tiêu chuẩn ITSM và ISO27001 cho nhà sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam và Khu vực
  • Triển khai thành công hơn 6 dự án setup Tier-3 Data Center tại Việt Nam

| CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất: Kinh nghiệm quốc tế và Khuyến nghị cho Việt Nam