LÝ DO THAM GIA QUẢNG CÁO / TRIỂN LÃM

LÝ DO THAM GIA QUẢNG CÁO / TRIỂN LÃM TẠI

DIỄN ĐÀN CẤP CAO THƯỜNG NIÊN VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

TIẾP CẬN VỚI KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Giao lưu, gặp gỡ với khách hàng mục tiêu và hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NỔI BẬT

Cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ tiên tiến với các khách hàng tiềm năng và thu hút những khách hàng mới

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Giới thiệu các công nghệ đột phá nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường

THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO NGÀNH

THEO CHỨC VỤ

Tham gia Vietnam Industry 4.0 Summit 2023 để có cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với các đối tác tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

ĐĂNG KÝ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT. VUI LÒNG LIÊN HỆ:

(Ms.) Vân Anh Nguyễn
Tổng Giám đốc

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 10
Mobile: (84) 906 061 688