Liên HỆ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TÀI TRỢ, TRIỂN LÃM XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

(Ms.) Vân Anh Nguyễn

Tổng Giám đốc
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 10
 • Di động: (84) 906 061 688
 • Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ

(Ms.) Dung Nguyễn
Giám đốc chiến lược và nội dung
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 17
 • Di động: (84) 977 837 504
 • Email: dung.nguyen@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM DỰ

(Ms.) Hồng Nguyễn
Phụ trách Khách tham dự
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 15
 • Di động: (84) 973 466 428
 • Email: attendee@i40summit.vn

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

(Ms.) Quỳnh Bùi
Phụ trách Truyền thông

 • Điện thoại: 024 6663 2450 máy lẻ 14
 • Di động: 0854 253 636
 • Email: quynh.bui@iecgroup.com.vn
Loading