TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0  sẽ chính thức quay trở lại với chủ đề “THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHUYỂN ĐỔI XANH NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỂ TẠO ĐỘT PHÁ RÚT NGẮN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045“, diễn ra vào 14 Tháng 6, 2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.
 
Sự kiện hứa hẹn mang đến những vấn đề nóng về quá trình công nghiệp hóa & hiện đại hóa, chuyển đổi năng lượng & an ninh năng lượng,
phát triển ngành công nghiệp sản xuất & CNTT-TT, và tài chính xanh. 

Quy tụ những lãnh đạo chủ chốt từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thảo luận và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống kinh doanh điển hình trong thực tế; đồng thời đề xuất các chiến lược góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và đổi mới của khu vực.

Tập hợp các chủ đề hấp dẫn được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực, bao gồm: Chính sách công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Sản xuất thông minh, CNTT-TT, Chuyển đổi số & xanh, Chuyển đổi thị trường lao động và Tài chính xanh

Kết nối các cá nhân, doanh nghiệp với thành tựu nổi bật trong lĩnh vực, từ đó đẩy mạnh những hợp tác có giá trị

Trưng bày các sản phẩm và dịch vụ công nghệ 4.0 tiên tiến từ hơn 50 công ty cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới