PGS.TS. Vũ Hải Quân

Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ

PGS.TS. Vũ Hải Quân, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là người sáng lập Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

PGS.TS. Vũ Hải Quân tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Ông lấy bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Tổng hợp Trento, Ý. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Leuven, Bỉ.

Hướng nghiên cứu của PGS.TS. Vũ Hải Quân tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo, trong đó bao gồm: 

  • Mô hình hóa âm thanh, ngôn ngữ trong Nhận dạng từ vựng lớn phát âm liên tục;
  • Phát triển ngữ liệu Corpus (âm thanh và văn bản);
  • Sự phục hồi âm thanh và âm nhạc;
  • Dịch tiếng nói.

PGS.TS. Vũ Hải Quân đã xuất bản nhiều bài báo quốc tế và tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu học thuật. Ông đã 02 lần đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt với phần mềm “Tiếng nói Phương Nam” vào năm 2009 và “Hệ thống trả lời tự động bằng giọng nói” của phòng thí nghiệm AILab vào năm 2012.

CHỦ ĐỀ

Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2030

TÓM TẮT

Đang cập nhật…