LÝ DO ĐỂ TRỞ THÀNH

NHÀ TÀI TRỢ/ TRIỂN LÃM TẠI DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ
CÔNG NGHIỆP 4.0 2021

KHÁCH MỜI TIÊU BIỂU 2019

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM

Loading

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Vân Anh
CEO, Tập đoàn IEC
Số máy bàn: 024 666 32450
Số di dộng: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn