ÔNG SARAT KUMAR SAIKIA

ÔNG SARAT KUMAR SAIKIA
Giám đốc tư vấn giải pháp quản trị rủi ro và tài chính
FPT IS

 

| TIỂU SỬ

Ông đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tài chính tại các tổ chức tư vấn và công ty CNTT hàng đầu thế giới, thực hiện việc tư vấn và triển khai bộ giải pháp Oracle OFSAA, bộ giải pháp cung cấp nền tảng phát triển sản phẩm và triển khai các nghiệp vụ quản trị rủi ro và tài chính. Hiện tại, ông đang lãnh đạo đội ngũ các chuyên gia thực hiện cung cấp các dịch vụ phân tích, tư vấn và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro và tài chính cho các khách hàng trong ngành dịch vụ tài chính ngân hàng của FPT IS

| CHỦ ĐỀ

Đột phá và thúc đẩy kinh doanh qua nền tảng tài chính