ÔNG NITIN BANSAL

ÔNG NITIN BANSAL
Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khối giải pháp ERP – Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Azentio Software

 

| TIỂU SỬ

Ông Nitin là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp năng động và giàu kinh nghiệm với lịch sử phong phú trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh ở Châu Á Thái Bình Dương trong hơn 17 năm qua các dịch vụ tư vấn CNTT, giải pháp kỹ thuật và sản phẩm công nghệ. Tại Azentio, ông Nitin chịu trách nhiệm về ERP P&L tại APAC và đảm bảo văn hóa siêu tăng trưởng thông qua truyền giáo kỹ thuật số và cách tiếp cận tập trung vào hệ sinh thái đối tác nhằm tận dụng thế mạnh của các liên minh chiến lược của Azentio.

| CHỦ ĐỀ

Công nghệ 4.0 trong sản xuất: Thúc đẩy nâng cao giá trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh