ÔNG MARK HUTCHINSON

ÔNG MARK HUTCHINSON
Chủ tịch, Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á
Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC)

 

| TIỂU SỬ

Ông Mark Hutchinson đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm 25 năm tư vấn và nghiên cứu về năng lượng ở Châu Á. Ông có chuyên môn về tư vấn chiến lược, tư vấn tài chính, mua bán và sáp nhập (M&A), đàm phán hợp đồng và thẩm định doanh nghiệp trong ngành năng lượng, dầu, khí và than.
Mark là Chủ tịch, nhóm công tác khu vực Đông Nam Á cho Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC). Mark cùng với các thành viên GWEC ở châu Á và toàn thế giới tham gia vào các cuộc thảo luận về chính sách và quy định liên quan đến ngành điện gió trên toàn khu vực. GWEC tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan quan trọng, đưa ra các phân tích và hướng dẫn có căn cứ để hỗ trợ việc xây dựng các chính sách có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp gió. Mark được đào tạo bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Harvard về chính sách công ở lĩnh vực năng lượng.

| CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và Khuyến nghị cho Việt Nam