ÔNG LÊ VŨ MINH

ÔNG LÊ VŨ MINH
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số
FPT Digital

 

| BIOGRAPHY

Trên 15 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông và số hóa doanh nghiệp. Hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn trong việc tối ưu hóa vận dụng công nghệ số nhằm đẩy mạnh cải tiến, chuyển đổi trải nghiệm khách hàng, cải thiện năng suất và đông thời xây dựng doanh nghiệp để phat triển lộ trình dài hạn
Đồng hành cùng các lãnh đạo cấp cao, phat triển chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp thuộc VNR500, giúp các doanh nghiệp thành công xuất sắc trong việc chuyển đổi vận hành đổi mới hoạt động phát triển kinh doanh, và mở rộng tăng trưởng thị trường
Từng là thành viên trong Ban Giám Đốc của Công ty Cổ phần Viễn Thông di Động Vietnammobile