ÔNG LÊ MINH

ÔNG LÊ MINH
Giám đốc Công nghệ
Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

 

| TIỂU SỬ

Ông Lê Minh hiện là Giám đốc Công nghệ tại Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS), chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển đội ngũ cũng như năng lực của CMC TS trong mảng tư vấn và triển khai chiến lược chuyển đổi số, tự động hoá quy trình/trải nghiệm khách hàng, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ dữ liệu,… Trước đó, ông Minh từng có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và 10 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo về CNTT (CIO/CTO) tại các doanh nghiệp công nghệ.

Ông Minh là chuyên gia cao cấp trong mảng dữ liệu và các giải pháp tối quản trị nguồn lực doanh nghiệp (data warehouse, data integration, business intelligence, enterprise resource planing, customer relationship mangagment, enterprise performance management…), từng tham gia nhiều dự án về xây dựng chiến lược dữ liệu, tái cấu trúc hệ thống quản lý thông tin tại các tổ chức tài chính ngân hàng.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Ứng dụng IOT trong tối ưu sản xuất