ÔNG KELVIN UTOMO

ÔNG KELVIN UTOMO
Giám đốc Sản phẩm và Giải pháp
Visa Việt Nam và Lào

 

| TIỂU SỬ

Ông Kelvin Utomo là Giám đốc Sản phẩm và Giải pháp của Visa tại Việt Nam và Lào, làm việc tại Hà Nội.

Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm làm chuyên gia thanh toán và ngân hàng bán lẻ tại các thị trường Indonesia, Việt Nam và Singapore với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Trước khi tham gia VISA, Kelvin đã giữ chức Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư ở ngân hàng UOB, cũng như nhiều chức vụ và nhiệm vụ quản lý ngân hàng bán lẻ ở các ngân hàng toàn cầu và khu vực như Standard Chartered và ANZ.

Năm 2014, Ông đã được vinh danh là Nhân Viên Ngân Hàng Tiêu Dùng Trẻ Indonesia của SWA

Kelvin tốt nghiệp Cử nhân Thương mại ở Đại học Monash và hoàn thành chương trình Canadian International Matriculation

| CHỦ ĐỀ

Thương mại 2023: Công nghệ không tiếp xúc và token hóa thúc đẩy phát triển thanh toán không chạm