ÔNG JAGAN ARUMUGAM

ÔNG JAGAN ARUMUGAM
Giám đốc Khu vực - Châu Á – Thái Bình Dương
Azentio Software

 

| TIỂU SỬ

Ông Jagan là một chuyên gia CNTT nổi tiếng được công nhận trong ngành với gần hai thập kỷ kinh nghiệm chức năng công nghệ sâu rộng trong quản lý sản phẩm, nâng cao quy trình, thành công của khách hàng và tư vấn cho các giải pháp doanh nghiệp. Ông hiện đang lãnh đạo bộ phận L&D sản phẩm ERP của Azentio tại khu vực APAC, nơi ông tập trung vào việc trau dồi tài năng cây nhà lá vườn và trao quyền cho các đối tác kênh khu vực trong việc bán hàng và cung cấp giải pháp.

| CHỦ ĐỀ

Công nghệ 4.0 trong sản xuất: Thúc đẩy nâng cao giá trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh