ÔNG ĐOÀN VĂN HIỂN

ÔNG ĐOÀN VĂN HIỂN
Phó Chủ tịch
ABB

 

| TIỂU SỬ

Đang được cập nhật

 

| CHỦ ĐỀ

Giải pháp quản lý và điều hành sản xuất thông minh (MoM) thế hệ mới: nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh