ÔNG ALEJANDRO OSORIO

ÔNG ALEJANDRO OSORIO
Giám đốc Điều hành
Công ty TNHH Grab

 

| TIỂU SỬ

Ông Alejandro Osorio đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Grab tại Việt Nam từ tháng 12/2022. 

Ông Alejandro Osorio đã có hơn 05 năm kinh nghiệm làm việc tại Grab ở những vai trò quan trọng. Ông từng là Giám đốc Khu vực phụ trách xây dựng Chiến lược & Kế hoạch, và gần đây nhất là Giám đốc điều hành Grab tại Thái Lan. 
 
Trên cương vị mới, ông Alejandro Osorio sẽ phụ trách tổng thể về tầm nhìn, chiến lược phát triển và vận hành cho tất cả hoạt động kinh doanh của Grab tại Việt Nam nhằm mang lại sự tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ cho toàn bộ hệ sinh thái Grab, từ dịch vụ kết nối di chuyển, giao nhận đến các dịch vụ tài chính. 
 
Bên cạnh đó, ông Alejandro Osorio sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động Grab vì Cộng đồng (Grab for Good) tại Việt Nam, tận dụng thế mạnh hệ sinh thái của Grab để tạo ra nhiều tác động tích cực hơn nữa đến môi trường và xã hội, góp phần vào công cuộc Chuyển đổi số của Việt Nam.

| CHỦ ĐỀ

Ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số cho các đơn vị kinh doanh

| TÓM TẮT

Chuyển đổi số hiện đang là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới, quá trình này diễn ra bao trùm lên toàn bộ các ngành, lĩnh vực của kinh tế và xã hội. Tại Việt Nam nói riêng, chuyển đổi số cũng được đánh giá là yêu cầu cấp thiết mà cả Chính phủ, nhà nước, xã hội đều quan tâm và đặt ưu tiên lên hàng đầu. 

Nền tảng số được xem là một trong những chất xúc tác quan trọng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đối với cá nhân, tiểu thương, hộ kinh doanh quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. 
 
Tận dụng thế mạnh của một nền tảng số và hệ sinh thái siêu ứng dụng đa dịch vụ, Grab luôn nỗ lực hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số theo chiến lược dài hạn và bền vững, từ đó giúp mang lợi ích của nền kinh tế số đến với ngày càng nhiều người dân, mang đến thêm cơ hội thu nhập cho các đối tác trong hệ sinh thái Grab. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Grab để giúp không một ai bị bỏ lại phía sau trong  nền kinh tế số.