Giáo sư Hồ Tú Bảo

Giáo sư Hồ Tú Bảo
Thành viên
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

 

| TIỂU SỬ

Tốt nghiệp Kỹ sư Toán, Đại học Bách khoa Hà Nội (1978), Thạc sĩ và Tiến sĩ, Đại học Paris 6 (1984, 1987). Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1979-1993). Giáo sư, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (1993-2018), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (từ 2018).
 

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Giới thiệu tóm tắt về Chiến lược giáo dục nghề nghiệp, đề án chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, mô hình hệ sinh thái chuyển đổi số của các trường nghề, và hoạt động hỗ trợ của GIZ trong chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp.