BÀ ĐINH THỊ THÚY

BÀ ĐINH THỊ THÚY
Tổng Giám đốc
Công ty CP Misa

 

| TIỂU SỬ

Đang được cập nhật

 

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số với giải pháp Make in Vietnam