TS. Park Jae Hyun

Viện Kỹ thuật và Công nghệ xây dựng Hàn Quốc

 

TIỂU SỬ

HỌC VẤN

 • Bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường 2011, Đại học Quốc gia Seoul, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Hàn Quốc
 • Bằng Thạc sĩ khoa học về Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường 2003, Đại học Quốc gia Seoul, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Hàn Quốc
 • Bằng Cử nhân khoa học về Kỹ thuật nông nghiệp 2000, Đại học Quốc gia Seoul, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Hàn Quốc

KINH NGHIỆM

 • Giám đốc điều hành, Văn phòng đại diện Tổ chức phát triển đô thị và hạ tầng nước ngoài tại Việt Nam (4/2019 – nay)
 • Trưởng phòng, Phòng Đổi mới và Chiến lược, KICT (1/2019 – 3/2019)
 • Nghiên cứu viên, Hội đồng tư vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ (3/2017 – 3/2018)
 • Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Kỹ thuật địa chất, KICT (5/2013 – 12/2018)
 • Nghiên cứu cấp cao, Phòng nghiên cứu Kỹ thuật địa chất, KICT (5/2006 – 4/2013)
 • Nhà nghiên cứu, Phòng nghiên cứu Kỹ thuật địa chất, KICT (12/2002 – 4/2006)
 • Giáo sư, Đại học Khoa học và Công nghệ, Hàn Quốc (3/2016 – hiện tại)
 • Phó giáo sư, Đại học Khoa học và Công nghệ, Hàn Quốc (3/2013 – 2/2016)
 • Giáo sư phụ trợ, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Quốc gia Seoul, Seoul, Hàn Quốc (9/2013 – 2/2014)

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

 • Khen thưởng (11/2018): từ Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông để ghi nhận những đóng góp của ông cho hợp tác cơ sở hạ tầng quốc tế
 • Khen thưởng (12/2017): từ Bộ trưởng Bộ Khoa học và CNTT
 • Giải thưởng Báo cáo xuất sắc (12/2017): từ Chủ tịch của KICT
 • Giải Thuyết trình xuất sắc nhất (11/2016): cho bài viết được trình bày tại Geotec Hà Nội 2016.
 • Giải thưởng Nghiên cứu kỹ thuật (10/2016): cho bài viết được trình bày tại Hội nghị thường niên 2016 của Hiệp hội Kỹ sư dân dụng Hàn Quốc.
 • Giải thưởng nghiên cứu kỹ thuật (10/2015): cho bài viết được trình bày tại Hội nghị thường niên 2015 của Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hàn Quốc.
 • Giải thưởng nghiên cứu kỹ thuật (3/2014): cho bài viết được trình bày tại Hội nghị thường niên năm 2014 của Hiệp hội Kỹ thuật địa chất Hàn Quốc.

CHỦ ĐỀ

Công nghệ số cho đô thị thông minh: trụ cột của quy hoạch đô thị trong tương lai

TÓM TẮT

Đang cập nhật…