Bà Sunday Domingo

Giám đốc quản lý và Trưởng bộ phận, Quản lý sản phẩm kỹ thuật số, Kênh kỹ thuật số & Phân tích dữ liệu, Ngân hàng Doanh nghiệp, Thương mại & Tổ chức
Ngân hàng Standard Chartered

 

TIỂU SỬ

Bà Sunday chịu trách nhiệm toàn cầu về danh mục các sản phẩm kênh kỹ thuật số kết nối các doanh nghiệp nhỏ, công ty vừa và lớn, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức tài chính với bộ dịch vụ ngân hàng của Standard Chartered Bank.

Được thiết kế cho nhu cầu giao dịch kinh doanh của khách hàng, Straight2Bank là nền tảng ngân hàng kỹ thuật số từng đoạt giải thưởng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào quản lý tiền mặt, tài trợ thương mại, dịch vụ chứng khoán, Thị trường tài chính và ngoại hối.

Sunday có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp, chủ yếu ở vai trò quản lý sản phẩm. Trước khi gia nhập Ngân hàng Standard Chartered, Sunday đã lãnh đạo các sản phẩm kỹ thuật số cho Dịch vụ Ngân hàng Giao dịch tại Deutsche Bank, nơi bà đã phát triển các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số hàng đầu thị trường.

Cô ấy tin rằng các sản phẩm thành công được tạo ra từ môi trường cộng tác nhóm và tin rằng các nhóm đa dạng là những nhóm có hiệu suất cao. Cô ấy đi đầu tích cực trong việc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập ở nơi làm việc.

CHỦ ĐỀ

Thúc đẩy tăng trưởng kỹ thuật số ở Đông Nam Á và cách tiếp cận của SCB đối với chuyển đổi ngân hàng kỹ thuật số

TÓM TẮT

Đang cappj nhật…