TIẾN SỸ NGUYỄN NHẬT QUANG

TIẾN SỸ NGUYỄN NHẬT QUANG
Viện trưởng
Viện KH&CN VINASA

 

| TIỂU SỬ

Tốt nghiệp Đại học bách khoa Luhalsk (1980). Tiến sỹ tại VAAZ Brno (1087). Giảng viên học viện Lê Quý Đôn 1981-2000. Phó chủ tịch Vinasa. Viện trưởng viện KH&CN Vinasa đến nay
 

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Giới thiệu tóm tắt về Chiến lược giáo dục nghề nghiệp, đề án chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, mô hình hệ sinh thái chuyển đổi số của các trường nghề, và hoạt động hỗ trợ của GIZ trong chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp.