PGS.TS. PHẠM HOÀNG LƯƠNG

PGS.TS. PHẠM HOÀNG LƯƠNG
Giảng viên cao cấp về Công nghệ và Chính sách năng lượng, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ quốc tế Việt Nam – Nhật Bản
Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

| TIỂU SỬ

PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, Giảng viên cao cấp của trường Cơ Khí, hiện là Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ quốc tế Việt Nam-Nhật Bản, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năm 1984 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ông đã nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Công nghệ năng lượng tại Học Viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái lan) năm 1992 và Đại học Bách Khoa quốc gia Toulouse (INPT, Cộng hòa Pháp) năm 1996. Nội dung giảng dạy và nghiên cứu chính của PGS. Phạm Hoàng Lương là công nghệ và chính sách năng lượng bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng tái tạo. Từ 2016-2020, PGS.TS. Phạm Hoàng Lương là Phó chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng (KC.05/16-20).