Ông Pier Giorgio Aliberti

Ông Pier Giorgio Aliberti
Đại sứ
Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Ông Pier Giorgio Aliberti là Đại sứ của Liên minh châu  âu tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Chức vụ trước đây của ông là Phó Vụ trưởng phụ trách châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý. Ông từng là Đại sứ Ý tại Myanmar từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2018. Trước đó, ông là Trưởng phòng Chính trị tại Đại sứ quán Ý ở Washington, DC, nơi ông bắt đầu làm việc vào năm 2010. 

Trước khi được bổ nhiệm sang Hoa Kỳ, ông từng công tác tại Bộ Ngoại giao Ý ở Rome với vai trò Thông tin viên châu  âu và Giám đốc phụ trách Chính sách chung về Đối ngoại và An ninh và Chính sách An ninh và Quốc phòng Châu  âu tại Tổng cục Hội nhập Châu  âu (2007-2010), và là Phó Giám đốc Đối ngoại EU (2006-2007). 
Sự nghiệp của ông chủ yếu tập trung vào các vấn đề châu  âu và châu Á.
Ông tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Bocconi ở Milan, tiếp tục học tại Ecole Nationale d’Administration (ENA) ở Pháp và có bằng Thạc sĩ Kinh tế Môi trường Ứng dụng tại Cao đẳng Wye, Đại học London, Vương quốc Anh. Ông đã giảng dạy tại các trường Đại học và trung tâm nghiên cứu quốc tế ở nhiều nước châu  âu và tham gia với tư cách là diễn giả về các vấn đề của liên minh Châu âu và châu Á trong nhiều sự kiện. Thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý, ông đã có nhiều bài báo về các vấn đề của liên minh Châu  âu, Tây Balkan và Đông Nam Á.
 
 

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số ở châu  u và Việt Nam: Hàm ý chính sách đối với quá trình công nghiệp hóa và số hóa của Việt Nam