ÔNG ERIC YEO

ÔNG ERIC YEO
Giám đốc Quốc gia
AWS Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Eric Yeo bắt đầu công tác tại Amazon Web Services từ đầu năm 2019 với vai trò là giám đốc quốc gia, lãnh đạo các hoạt động kinh doanh và vận hành của AWS tại Việt Nam. Eric Yeo là người Singapore gốc, đã sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Úc. Ông quan tâm đến việc tìm hiểu những nét văn hóa đa dạng ở châu Á và trên thế giới, và quan sát cách chúng ảnh hưởng đến lối sống và việc kinh doanh của mỗi khu vực.

Là Tổng Giám đốc Quốc gia của Amazon Web Services Việt Nam, Eric là một nhà lãnh đạo luôn tập trung vào khách hàng và nhân viên, có niềm đam mê tìm kiếm và đào tạo những nhân tài ở Việt Nam và khu vực. Anh cùng với đội ngũ của mình mong muốn tạo dựng một bức tranh công nghệ mới cho đất nước, để hỗ trợ cho khách hàng, đối tác và người dùng đám mây trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp ở cấp độ địa phương, khu vực và toàn cầu.
 
Eric thích giao lưu với khách hàng từ các ngành kinh doanh khác nhau, về các chủ đề như Văn hóa Đổi mới tại Amazon, tích cực thảo luận về vai trò của CNTT trong việc hình thành và thay đổi cấu trúc tổ chức và thiết kế của các doanh nghiệp. Ông cùng với các chuyên gia của mình luôn lắng nghe và giải quyết những vấn đề của khách hàng, tìm ra giải pháp, lựa chọn các chiến lược CNTT phù hợp giúp khách hàng phát triển và thành công hơn.
 
Trước khi tham gia AWS, Eric đã dẫn dắt đội ngũ của mình hoạt động ở Việt Nam, Campuchia, Singapore và các nước Đông Nam Á khác, đã làm việc với khách hàng ở 13 quốc gia như một chuyên gia CNTT trong hai thập kỷ.
 
Eric là một người thông thạo nhiều ngôn ngữ tại AWS, và cũng từng có thời gian làm chủ doanh nghiệp cung cấp hàng cho tàu biển và nhà hàng hải sản ở Singapore, trước khi bước vào lĩnh vực CNTT. Eric tốt nghiệp loại giỏi ngành Kinh tế từ Đại học Monash, Melbourne, Úc.

| CHỦ ĐỀ

Công nghệ đám mây: Động lực chính trong chuyển đổi số ngành tài chính