Địa chỉ: Foster City, California, Hoa Kỳ
Website: visa.com/blog
Điện thoại: (800) 847-2911

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Giới thiệu về Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) là công ty hàng đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối thế giới thông qua mạng thanh toán sáng tạo, đáng tin cậy và an toàn nhất – tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Mạng lưới xử lý toàn cầu tiên tiến của chúng tôi, VisaNet, cung cấp các khoản thanh toán an toàn và đáng tin cậy trên khắp thế giới và có khả năng xử lý hơn 65.000 tin nhắn giao dịch mỗi giây. Sự tập trung không ngừng của công ty vào đổi mới là chất xúc tác cho sự phát triển nhanh chóng của thương mại kỹ thuật số trên mọi thiết bị cho mọi người, ở mọi nơi. Khi thế giới chuyển từ tương tự sang kỹ thuật số, Visa đang áp dụng thương hiệu, sản phẩm, con người, mạng lưới và quy mô của chúng tôi để định hình lại tương lai thương mại. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giới thiệu về Visa, visa.com/blog@VisaNews.