TS. Nobuya Haraguchi

Trưởng ban nghiên cứu và tư vấn chính sách công nghiệp, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO)

 

TIỂU SỬ

Ông Nobuya Haraguchi là Trường ban Nghiên cứu và Tư vấn chính sách công nghiệp tại Cục Chính sách, Nghiên cứu và Thống kê của UNIDO ở Vienna và đồng thời là Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Cục. Ông đảm nhiệm công việc phân tích quốc gia của UNIDO cùng với các dự án nghiên cứu và xuất bản khác nhau. Vào năm 2018, ông đã lãnh đạo quá trình phân tích quốc gia cho Cộng hòa Kyrgyz và làm báo cáo Thay đổi cơ cấu để phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện. Ông đã công bố nghiên cứu về thay đổi cơ cấu, các mô hình sản xuất và chính sách công nghiệp và thực tiễn. Các ấn phẩm gần đây bao gồm các bài báo trên các tạp chí, bao gồm “World Development” (2017), các đóng góp cho sách tham khảo như “Efficiency, Finance and Varieties of Industrial Policy” (2016) và “Handbook of Industry and Development” (2016). Ông là đồng biên tập của cuốn sách “Structural Change and Industrial Development in the BRICS” (2015). Trước khi gia nhập UNIDO, ông đã giảng dạy kinh tế vĩ mô tại Đại học St. John’s ở Hoa Kỳ. Ông có bằng Tiến sĩ của SOAS, trục thuộc Đại học London.

CHỦ ĐỀ

Tổng quan Báo cáo Phát triển Công nghiệp 2020 – những phân tích và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam và Những tác động của Covid-19 tới các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam

TÓM TẮT

Đang cập nhật…