TS. Nguyễn Minh Hà

Kinh tế gia trưởng, Ngân hàng Thế giới

 

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Hà Minh là Kinh tế gia trưởng tại Văn phòng Kinh tế trưởng khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Ông gia nhập Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2009 với tư cách là Nhà kinh tế trẻ sau khi lấy bằng Tiến sĩ về kinh tế của Đại học Maryland, College Park. Ông cũng có bằng cử nhân và thạc sĩ về kinh tế của Đại học Adelaide, Úc. Mối quan tâm nghiên cứu của ông là Tài chính Quốc tế và Phát triển Kinh tế.

CHỦ ĐỀ

Phân phối nguồn lực để tăng năng suất cho Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam

TÓM TẮT

Đang cập nhật…