TS. Giulia Ajmone Marsan

Giám đốc Chiến lược và Đối tác – ERIA

 

TIỂU SỬ

Giulia Ajmone Marsan là Giám đốc Chiến lược và Đối tác của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA). Bà làm việc chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách ASEAN, các bên liên quan trực tiếp cũng như các tổ chức khu vực và toàn cầu để hỗ trợ quá trình hội nhập kinh tế – xã hội của ASEAN.Tiến sĩ Ajmone Marsan tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn bao gồm khoa học, công nghệ và chính sách đổi mới; MSME, khởi nghiệp và sáng tạo khởi nghiệp; kỹ năng đổi mới và nền kinh tế kỹ thuật số; 4IR.Trước khi gia nhập ERIA, Tiến sĩ Ajmone Marsan làm việc với tư cách là Nhà kinh tế đổi mới tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nơi bà đã đóng góp vào hoạt động của Ban giám đốc, như là Trung tâm Khởi nghiệp OECD, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng cục Khoa học, Công nghệ và Đổi mới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Ajmone Marsan đã tư vấn cho rất nhiều chính phủ trên toàn thế giới về việc phát triển các chiến lược đổi mới quốc gia và địa phương tại Châuu, Bắc và Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Châu Á.Tiến sĩ Ajmone Marsan có bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Toán ứng dụng của Trường Polytechnic School of Turin, Ý và bằng Tiến sĩ về Toán học, Kinh tế và Hệ thống phức hợp do Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Pháp và Viện Cao cấp IMT, Lucca, Ý đồng cấp.

CHỦ ĐỀ

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khu vực ASEAN – Định hình sự phục hồi hậu COVID-19 thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

TÓM TẮT

Bài trình bày sẽ đề cập đến các xu hướng đang diễn ra, thách thức, cơ hội để phát triển và nâng cao hệ thống sinh thái đổi mới và khởi nghiệp trên toàn ASEAN. Nó cũng mô tả các tác nhân chính và đặc điểm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ASEAN. Đồng thời sẽ tóm tắt các xu hướng chính mà ERIA quan sát được, chẳng hạn như những xu hướng có trong các ấn phẩm này:
· ASEAN MSMEs trong đại dịch COVID-19: Bài học từ ERIA MSMEs Talks 6-10 – Ấn phẩm: ERIA
· Tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới ở ASEAN và Đông Á-Định hình sự phục hồi sau đại dịch-Tập 1-5 – Ấn phẩm: ERIA
· Sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế kỹ thuật số: Thúc đẩy sự tiếp cận kỹ năng, tinh thần kinh doanh và khả năng lãnh đạo trên toàn ASEAN – Ấn phẩm: ERIA
· Doanh nghiệp xã hội và Người khuyết tật: Thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao nhận thức và tác động xã hội trong khu vực ASEAN – Ấn phẩm: ERIA
và nhiều hơn nữa