TS. Baik Nam Cheol

Viện Kỹ thuật và Công nghệ xây dựng Hàn Quốc

 

TIỂU SỬ

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Đô thị thông minh và Giao thông Xanh (an toàn giao thông cho phương tiện hai bánh và người đi bộ)

HỌC VẤN

  • Bằng tiến sĩ ngành Quản lý Giao thông Đô thị, 2002 tại Đại học Quốc gia Seoul. Luận văn về: Ước tính AADT dựa trên Lấy mẫu Bayes và Phân biệt mạng lưới thần kinh
  • Thạc sĩ Quy hoạch đô thị, 1994 – Đại học Quốc gia Seoul
  • Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp, 1991 – Đại học Inha, Hàn Quốc

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • 2018 – Hiện tại. Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu thành phố thông minh, Viện Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)
  • 2009 – 2012. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Thông minh, Viện Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)
  • 2008 – 2009. Ủy ban của Tổng thống về phát triển bền vững
  • 1994 – 2008. Nhà nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu giao thông thông minh, Viện Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)

CÁC NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Chiến lược Nghiên cứu & Phát triển Đô thị Thông Minh Quốc gia (2018), KICT

– Kế hoạch tổng thể thành phố thông minh (2016, 2017), thành phố Suncheon, thành phố Pohang – Dịch vụ phòng thí nghiệm Living Lab cho Thành phố thông minh lấy con người làm trung tâm (2018), KICT

– Tiêu chuẩn thiết kế quốc gia về hướng dẫn cơ sở xe đạp (2012, 2013), Bộ Xây dựng và Giao thông vận tải, Hàn Quốc

– Hệ thống giám sát giao thông đường bộ quốc gia (1995-1998), Bộ Xây dựng, Hàn Quốc

– Trung tâm quản lý vận tải quốc gia (1998-2008), Bộ Xây dựng, Hàn Quốc

– Đánh giá hiệu suất của hệ thống giao thông thông minh quốc gia (2004-2006), Bộ Xây dựng, Hàn Quốc

XUẤT BẢN SÁCH

Thành phố thông minh 2.0 (2018), KICT

Thành phố thông minh (2016), KICT

Vận tải bằng xe đạp (2012), Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quố

DIỄN GIẢ HỘI NGHỊ

  • Baik Namcheol, Lee Youngsung “Yêu cầu để triển khai thành công Thành phố thông minh – 8 yếu tố chính của một Thành phố thông minh thành công”, ICSC 2019, Seoul
  • Baik Namcheol, Lee Youngsung, CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỚN: ĐÁNH GIÁ VỀ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI HÀN QUỐC, ICSC 2019, Seoul

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Trợ lý giáo sư, Đại học Khoa học và Công nghệ

– Hội thảo giao thông xanh

– Hội thảo thành phố thông minh

THÀNH VIÊN

Hiệp hội vận tải hàn quốc

Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc

CHỦ ĐỀ

Công nghệ số cho đô thị thông minh: trụ cột của quy hoạch đô thị trong tương lai

TÓM TẮT

Đang cập nhật…