Tiến sĩ Bernardo Calzadilla-Sarmiento

Giám đốc Điều hành, Ban Giám đốc về Số hóa, Công nghệ, Kinh doanh Nông nghiệp, và Giám đốc, Ban Chuyển đổi số, Công nghệ và Đổi mới, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Bernardo Calzadilla-Sarmiento, Giám đốc Điều hành, Ban Giám đốc về Số hóa, Công nghệ, Kinh doanh Nông nghiệp, và Giám đốc, Ban Chuyển đổi số, Công nghệ và Đổi mới, tại Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc, UNIDO.

Tiến sĩ Calzadilla từng là Giám đốc Hỗ trợ Kỹ thuật và Đào tạo tại Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Với tư cách là Giám đốc Ban Thương mại, Đầu tư và Đổi mới sáng tạo, Tiến sĩ Calzadilla đứng đầu các công việc về chất lượng và tiêu chuẩn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR).

Tiến sĩ Calzadilla là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm và nhà lãnh đạo toàn cầu, quản lý 700 nhân viên trên toàn cầu, với hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động phát triển toàn cầu. Ông đã tham gia làm việc tại Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Ông từng đảm nhiệm vị trí trong lĩnh vực thúc đẩy đầu tư, huy động vốn và trách nhiệm xã hội. Tiến sĩ Calzadilla có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Kinh tế và Kinh doanh Viên (Áo).

CHỦ ĐỀ

Công nghiệp hóa trong Kỷ nguyên Số

TÓM TẮT

Updating…