Ông Yong Hongtaek

Thứ trưởng, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc

TIỂU SỬ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

 • Thạc sĩ về Kỹ thuật Điện, Đại học Hanyang
 • Cử nhân Kỹ thuật Điện, Đại học Hanyang
 • Trường trung học Gwangju Daedong

SỰ NGHIỆP

 • 2019: Thứ trưởng, Văn phòng nghiên cứu và phát triển chính sách, Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc
 • 2018: Cục trưởng, Cục Chính sách Công nghiệp CNTT-TT, Bộ Khoa học và CNTT-TT
 • 2016: Cục trưởng, Cục Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Quy hoạch Tương lai
 • 2016: Cục trưởng, Cục Chính sách Khoa học, CNTT-TT và Nhân sự Tương lai, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Quy hoạch tương lai
 • 2013: Cục trưởng, Cục Chính sách Nghiên cứu Cộng đồng, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Quy hoạch Tương lai
 • 2012: Trưởng phòng, Văn phòng Xúc tiến Vành đai Kinh doanh và Khoa học Quốc tế, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
 • 2011: Vụ trưởng, Vụ Chính sách Khoa học Cơ bản, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
 • 2008: Vụ trưởng, Vụ Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
 • 2007: Vụ trưởng, Vụ Chính sách Phát triển Vũ trụ, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2006: Cán bộ điều hành, Hội đồng Chính sách Nội địa, Văn phòng Tổng thống
 • 2005: Cán bộ Quy hoạch Đổi mới, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 1990: Kỳ thi công chức cấp cao quốc gia (lần thứ 34)

CHỦ ĐỀ

Đổi mới sáng tạo – chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu COVID-19

TÓM TẮT

Updating…