Ông Vũ Thanh Thắng

Phó Chủ Tịch Tập đoàn Bkav phụ trách mảng R&D kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Công nghệ Bkav AI

TIỂU SỬ

Ông Vũ Thanh Thắng tốt nghiệp bằng kỹ sư Công nghệ thông tin, thạc sỹ ngành xử lý thông tin và truyền thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Hiện nay, ông là Phó Chủ Tịch Tập đoàn Bkav phụ trách mảng R&D kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Công nghệ Bkav AI. 
+ Ông có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà thông minh. Chủ trì dự án Nhà thông minh Bkav Smarthome. 
+ 12 năm nghiên cứu và sản xuất Smartphone.
+ 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất AI Camera.

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển đô thị thông minh

TÓM TẮT

Bài thuyết trình gồm 3 phần chính:
Phần 1: Camera ứng dụng trong quốc gia thông minh. Nói về xu hướng ứng dụng camera và đánh giá thị trường camera.
Phần 2: Camera nhập khẩu tiềm ẩn nguy cơ an ninh quốc gia. Đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực khi sử dụng camera nhập khẩu.
Phần 3: Giải pháp ứng dụng AI camera. Bkav đưa ra giải pháp toàn diện ứng dụng cho thành phố thông minh