Ông Vũ Anh Hưng

Giám đốc phát triển các giải pháp OEM của Dell Technologies Việt Nam

TIỂU SỬ

Xây dựng mảng giải pháp OEM của Dell Technologies tại Việt Nam từ năm 2015, ông đã tham gia vào nhiều chương trình sáng kiến về Internet of Things, Smart-city, Safe-city, Industry 4.0, và gần đây là về điện toán Biên tại Việt Nam. Ông đã tổ chức các hội thảo tại hai thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh) để cập nhật xu hướng công nghệ về Computer Vision, phân tích dữ liệu hình ảnh, ứng dụng của AI, …
Trước khi làm việc tại Dell Technologies, ông đã làm việc tại Intel, IBM với nhiều nhiệm vụ khác nhau: Quản lý các OEM Việt Nam, Quản lý Kênh, Quản lý Sản phẩm.

CHỦ ĐỀ

Điện toán vùng biên trong mô hình phát triển “từ Biên (Edge) đến Mây (Cloud)” trong giải pháp chính phủ số

TÓM TẮT

Tình hình dịch bệnh đang tạo rất nhiều thách thức cho các dịch vụ và chương trình của chính quyền, nhưng cũng đang tạo ra cơ hội thay đổi cách thức các dịch vụ đó được cung cấp tới người dân với những ứng dụng của mô hình “làm việc từ mọi nơi”. Một trong những chìa khóa là việc xây dựng điện toán vùng biên, với việc đưa khả năng tính toán tới gần người sử dụng nhất có thể. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên dữ liệu, và dữ liệu đang được tạo ra tại vùng biên. Sẽ rất tốn kém nếu truyền toàn bộ dữ liệu đó về trung tâm dữ liệu hoặc lên cloud để xử lý. Người dùng sẽ không muốn phải đợi dữ liệu di chuyển xuyên qua cả nước rồi quay lại. Đặc biệt trong an ninh quốc gia hoặc các ứng dụng triển khai từ xa mà hệ thống mạng chưa đáp ứng được đầy đủ, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của dịch vụ chính quyền. Chúng ta cần triển khai khả năng tính toán ở nơi mà nó được đòi hỏi.