Ông Võ Tấn Long

Phó Tổng Giám đốc, PwC Việt Nam

TIỂU SỬ

Võ Tấn Long là chuyên gia về tích hợp công nghệ – hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông chuyên thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT phức tạp nhằm giải quyết các thách thức kinh doanh trong các dịch vụ tích hợp và vận hành CNTT, xây dựng đội ngũ nhân tài cho nhiều ngành công nghiệp.

Ông Long có bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển tầm nhìn và chiến lược, xây dựng đội ngũ làm việc có tính hiệu quả cao và quản lý các dự án chuyển đổi phức tạp. Trong suốt sự nghiệp của mình trong các ngành công nghệ, ngân hàng và dịch vụ chuyên nghiệp, tư tưởng lãnh đạo của ông là lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào thành phẩm và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Ông Long có bằng Tiến sĩ Triết học về Vật lý và Toán học tại Đại học Kỹ thuật Điện Bang Saint-Petersburg.

CHỦ ĐỀ

Updating…

TÓM TẮT

Updating…