Ông Peter De Boeck

Phó Tổng Giám đốc
, McKinsey & Company

TIỂU SỬ

Peter De Boeck là Phó Tổng Giám đốc của McKinsey & Company, nơi ông bắt đầu làm việc vào năm 2003. Ông Peter mang đến nhiều kinh nghiệm cho khách hàng về phát triển chiến lược và chuyển đổi quy mô lớn cho các công ty công nghiệp, tập trung vào nâng cao về chức năng, thiết kế tổ chức và tăng trưởng.
Ông cũng tích cực hoạt động trong việc phục vụ các khách hàng tiêu dùng toàn cầu, khách hàng bán lẻ, khách hàng công nghiệp trong lĩnh vực khai thác mỏ, hóa chất, giấy & bột giấy và logistics cũng như các khách hàng trong khối Chính phủ.

Một số dự án gần đây mà ông đã tham gia bao gồm:

  • Giúp Giám đốc điều hành mới của một công ty khai thác toàn cầu phát triển và cài đặt một thiết kế tổ chức nhằm mục đích chuyên nghiệp hóa hệ thống bán hàng với chuỗi hoạt động tại hơn 250 địa điểm
  • Hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng phát triển chiến lược và kế hoạch mở rộng quốc tế cho các thương hiệu tiêu dùng lớn nhất của họ
  • Hỗ trợ Phó Phó Giám đốc Thương mại và Phó Giám đốc Điều hành của một nhà sản xuất dây thép lớn trên toàn cầu để lắp đặt sản xuất và thương mại

Bên cạnh công việc chính, Ông Peter có hứng thú và kinh nghiệm trong việc coaching. Ông Peter có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật tại Đại học Ghent, có bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh từ Trường Quản lý Vlerick, và có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của INSEAD (Dean’s list).

CHỦ ĐỀ

Tư duy và cách tiếp cận mới về CNH, HĐH

TÓM TẮT

ĐANG CẬP NHẬT…