Ông Nguyễn Viết Châu

Giám đốc trung tâm Innovation Lab, Khối Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Quân đội

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Viết Châu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ và ngân hàng. Ông đã triển khai nhiều dự án công nghệ chiến lược và chuyển đổi số. Ông là người hỗ trợ đắc lực với tư duy mở và linh hoạt. Luôn là người lãnh đạo đổi mới và đưa ra những dự án thách thức để đạt được những nhu cầu đa dạng của khách hàng.

CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số không chỉ là số hóa sản phẩm ngân hàng

TÓM TẮT

Mấu chốt của chuyển đổi số trong hoạt động tài chính ngân hàng không phải vấn đề kỹ thuật hay số hóa sản phẩm mà là con người và văn hóa.
Tại MBBank, ban lãnh đạo luôn đặt ra mọi quyết định dựa trên dữ liệu và luôn đặt ra câu hỏi về mức độ tin cậy của dữ liệu. Điều này có hai tác dụng: thứ nhất các nhà phân tích phải đánh giá được nguy cơ tiềm ẩn trong việc sai số dữ liệu, thứ hai buộc họ phải hiểu sâu về mô hình trước khi đưa ra đánh giá.
Đây cũng là văn hóa để mỗi cá nhân trong tập thể đều có được sáng tạo nhưng bên cạnh đó là networking, chúng tôi kết nối những người sẵn sàng làm, sẵn sàng dũng cảm vì một mục tiêu là mạng lại lợi ích cho khách hàng, đặt khách hàng làm trọng tâm.
Số hóa sản phẩm ngân hàng chỉ là một trong những cách thức và hướng đi của MBBank nói chung, và Innovation Lab nói riêng, MBBank hướng đến mục tiêu không chỉ là số hóa sản phẩm ngân hàng, mà là cung cấp trải nghiệm, cung cấp sự thú vị cho khách hàng trong một thế giới khuyết thiếu một chút hài lòng, một chút thấu hiểu. Và chúng tôi tin chúng tôi làm được thật tốt điều đó.