Ông Nguyễn Văn Thành

Giám đốc, Viện Khoa học Công nghệ quốc tế Việt Nam-Nhật Bản

 

TIỂU SỬ

PGS.TS Nguyễn Văn Thành là Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Ông đã có nhiều đóng góp trong các công trình và dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ với vai trò là nhà khoa học, hướng dẫn nghiên cứu, chủ trì nhiều đề tài khoa học. Đồng chủ tọa nhiều Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế cũng như của các tổ chức quốc tế có uy tín trong nước và quốc tế; Là giảng viên nhiều trường Đại học danh tiếng trên các lĩnh vực: Khoa học tư duy hệ thống (ISSS), Hội nghị toàn cầu về biển (GO5), quản lý tổng hợp vùng bờ và đại dương (ICOM), Quản lý các khu bảo tồn biển (MPA) Quy hoạch không gian biển (MSP), Quản lý bảo tồn khu dự trữ sinh quyển (CBr), Quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch, Xây dựng đô thị sinh thái, kinh tế ECO2, về phát triển bền vững.. Tác giả của trên 100 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
Tháng 7/2019, tại Thành phố Antofagasta, Chi Lê ông được Cộng đồng năng lượng thông minh (ESCI) của APEC trao giải Mô hình thực tiễn tốt nhất-phân ban trụ cột về các mô hình đô thị carbon thấp với công trình dự thi về Thực tiễn xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh
Ông đã tham dự và đồng chủ trì nhiều chương trình, hội nghị uy tín trong nước và quốc tế
– Hội nghị toàn cầu lần thứ 19 của Liên đoàn Khoa học Hệ thống thế giới (IFSR) tổ chức tại Linz, Austria từ ngày 8-14 tháng 4/2018, ông tham gia giới thiệu 28 nguy cơ rủi ro với các quốc gia trên thế giới.
– Hội nghị xây dựng thành phố Smart city đáp ứng tiêu chuẩn, An ninh, An sinh, An toàn tại thành phố Dubai (Emirate) năm 2017;
– Đồng chủ trì hội nghị khoa học hệ thống thế giới lần thứ 57th ISSS (2013)
– Quy hoạch thành phố Hải Phòng trở thành thành phố kinh tế – thành phố sinh thái (Eco2 City): Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Đối thoại tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, (2012).
– Công cụ tổng hợp đánh giá tác động của khí hậu cho Hội nghị các nhà lập chính sách đô thị, Manila (2011).
– Các giải pháp về sự tương phản của môi trường trong Hội nghị Khu vực lần thứ 4 và Hội nghị chuyên đề những người thực hiện ứng dụng tại Đại học, Jerusalem, Israel (2011);
– Đồng chủ trì Hội nghị Toàn cầu về đại dương, Paris ( Pháp) năm 2010;
– Hội nghị mô hình quản lý Khu Dự trữ sinh quyển mô hình phát triển bền vững; UNESCO, Madrid, Spain (2008);
– Hội nghị Phát triển bền vững của UN, Thành phố New York, Hoa Kỳ (2007);
– Hội thảo về Đầu tư các dự án phát triển bền vững, Ngân hàng Thế giới, Washington DC, Hoa Kỳ (2007);
– Hội nghị toàn cầu về biển, Hà Nội, Việt Nam (2007);
– Hội thảo về Quản lý các Khu dự trữ sinh quyển, đảo Jeju, Hàn Quốc (2005);
– Hội nghị Quản lý vùng bờ (ICOM), Cơ quan Quản lý Khí tượng Đại dương Hoa Kỳ (NOAA), tại Hawaii, Hoa Kỳ (2004);

CHỦ ĐỀ

Đô thị thông minh – Nền tảng đổi mới sáng tạo – Sự khởi nghiệp xã hội

TÓM TẮT

Đang cập nhật…