Ông Nguyễn Văn Châu

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

TIỂU SỬ

Tóm tắt quá trình công tác:
– 08/1998 – 09/1998: Cán bộ Kỹ thuật, Xí nghiệp tư vấn thiết kế Lâm Nông nghiệp Lâm Đồng.
– 10/1998 – 10/2003: Chuyên viên Phòng Chế biến NLS&NNNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
– 11/2003 – 02/2010: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
– 03/2010 – 04/2013: Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
– 05/2013 – 02/2015: Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
– 03/2015 – 10/2016: Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
– 11/2016 – 05/2017: Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
– 06/2017 – 02/2019: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng
– 03/2019 đến nay: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng

CHỦ ĐỀ

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

TÓM TẮT

Vui lòng cung cấp slides bài trình bày theo định dạng powerpoint hoặc .pdf với tỷ lệ khung hình 16: 9. Có thể gửi trước bản dự thảo. Ban tổ chức khuyến nghị bài trình bày nên theo trình tự sau:

  • Phần 1: Bối cảnh và xu hướng trong ngành
  • Phần 2: Các kinh nghiệm, bài học thành công hoặc các case study đã triển khai hiệu quả
  • Phần 3: 1-2 slides đề xuất, khuyến nghị giải pháp (nếu có)

Các diễn giả trình bày trực tuyến vui lòng cung cấp clip trình bày ghi sẵn trước 6/11. BTC sẽ sử dụng clip trong trường hợp có những trục trặc về kỹ thuật trong thời gian diễn giả hội thảo

Lưu ý: Bài trình bày có thời lượng là 15p. Clip theo hình thức có hình slides (ưu tiên bên trái) và hình ảnh diễn giả trình bày (hình nhỏ bên góc phải).