Ông Nguyễn Tâm Tiến

Tổng Giám đốc, Tập đoàn Trungnam

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Tâm Tiến tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và có thâm niên công tác tại ngôi trường này từ những năm 90. Ông giữ cương vị Tổng giám đốc Trungnam Group từ năm 2008. Hơn 30 năm rong ruổi trên các công trình, ông trở thành một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cơ điện lạnh, thủy lợi, dân dụng, cầu đường, thủy điện, cơ khí, điện tử. Ông được xem là linh hồn về kỹ thuật trong năng lực lõi của Trungnam Group.