Ông Nguyễn Minh Hải

Tư vấn Giải pháp, Fortinet Việt Nam

 

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Minh Hải, CISSP #826137, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành An ninh mạng. Ông có niềm đam mê lớn với Công nghệ bảo mật và điều đó đã đóng vai trò quan trọng trong các thành tựu của ông. Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn bảo mật cho khách hàng Doanh nghiệp & Chính phủ, và cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình về các giải pháp của Fortinet cho các khách hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.

CHỦ ĐỀ

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho chính phủ điện tử

TÓM TẮT

Trước xu hướng số hóa trong xã hội ngày nay, cùng với những nỗ lực thay đổi phương thức hoạt động nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ công ngày càng hiệu quả, An toàn và Bảo mật trong Chính phủ số ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Việc phát triển và tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hay Chính phủ điện tử phải đối mặt với nhiều thách thức. Với Chính phủ số, an toàn, bảo mật và khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng của hệ thống (như: truy cập, sửa đổi, từ chối dịch vụ…) là những yêu cầu cốt lõi.

Các mối đe dọa đối với an ninh mạng (khủng bố mạng, gián điệp mạng, tấn công có chủ đích, v.v.) liên tục thay đổi trong khi các lỗ hổng bảo mật mới cũng liên tục được phát hiện trong các hệ thống được triển khai và thiết kế mới.

Yêu cầu đặt ra là cần có các giải pháp để chống lại các mối đe dọa đó. Các giải pháp an ninh mạng cần được triển khai bao gồm: tường lửa và proxy, phần mềm chống mã độc, đảm bảo an toàn khi truy cập Internet, yêu cầu mã hóa cũng như thiết lập hệ thống giám sát và phản ứng lại các cuộc tấn công mạng…

Fortinet là một công ty an ninh mạng cung cấp các giải pháp bảo mật nhằm tăng cường bảo mật cho Chính phủ kỹ thuật số.