Ông Nguyễn Hồng Nghi

Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục điện tử, Công ty Công nghệ thông tin VNPT

TIỂU SỬ

Anh Nguyễn Hồng Nghi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Anh cũng tham gia vào rất nhiều các dự án giáo dục thông minh, đại học số, trung tâm điều hành giáo dục …

Hiện anh đang giữ vai trò Giám đốc sản phẩm của Hệ sinh thái giáo dục vnEdu 4.0 – đang triển khai trên 63/63 tỉnh, thành phố với hơn 29 nghìn trường học, 9 triệu hồ sơ học sinh và hơn 600 nghìn hồ sơ giáo viên.

CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số ngành giáo dục và Giải pháp của VNPT

ABSTRACT

– Giới thiệu về khái niệm Giáo dục thông minh và chuyển đổi số ngành giáo dục

– Phương pháp tiếp cận trong chuyển đổi số ngành giáo dục

– Phương pháp luận và giải pháp của VNPT