Ông Mark Hutchinson

Chủ tịch, Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC)

TIỂU SỬ

Ông Mark Hutchinson đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm 25 năm tư vấn và nghiên cứu về năng lượng ở Châu Á. Ông đã giám sát nhiều nghiên cứu về thị trường năng lượng và điện tái tạo. Là người hiểu rõ mối quan ngại của các hội đồng quản trị, nhà đầu tư và bên cho vay, ông hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược kinh doanh, quyết định đầu tư và tiếp cận thị trường các nước.
Ông có chuyên môn về tư vấn chiến lược, tư vấn tài chính, mua bán và sáp nhập (M&A), đàm phán hợp đồng và thẩm định doanh nghiệp trong ngành năng lượng, dầu, khí và than. Ông từng làm việc tại Wood Mackenzie, sau đó làm quản lý cấp cao tại nhiều công ty tư vấn khác nhau và một ngân hàng đầu tư ở Châu Á.

CHỦ ĐỀ

Đang cập nhật…

TÓM TẮT

Đang cập nhật…