Ông Lê Vũ Minh

Giám đốc, FPT Digital

TIỂU SỬ

Giám đốc khối tư vấn Chiến lược và Đổi mới sáng tạo tại FPT Digital.
Hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông.
Dẫn dắt đội ngũ thực hiện quản lý các dự án đảm bảo kết quả đầu ra, từ khảo sát, tổ chức hội thảo đến tài liệu báo cáo cho doanh nghiệp khách hàng. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cải thiện hệ thống tương tác với khách hàng, phát triển mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Phát triển các sáng kiến số nâng cao trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng lực cung cấp trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp bán lẻ – sản xuất. Thiết kế chiến lược và xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng trên đa kênh, với các phương thức đo lường hiệu quả đem lại cho doanh nghiệp viễn thông. Xây dựng một số giải pháp gắn kết mối quan hệ khách hàng cho trung tâm chăm sóc y tế.

Từng là thành viên trong Ban Giám Đốc của một công ty viễn thông di động tại Việt Nam.

CHỦ ĐỀ

Nâng cao giá trị số trong sản xuất và sản phẩm nông nghiệp

TÓM TẮT

  1. Nông nghiệp là một trong những ngành quan trọng tại Việt Nam trong hiện tại và tương lai 2035, tầm nhìn 2050. 
  2. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam chưa cao, sản lượng lớn nhưng chưa lại nguồn thu tương ứng
  3. Xu hướng Chuyển đổi số đang tạo 1 cơ hội để sản phẩm nông sản có cơ hội bứt phá: dựa trên tăng cường tự động hóa để nâng cao năng suất, minh bạch thông tin để nâng cao giá trị, hướng tới các thị trường cao cấp. Giá trị từ số bên trong sản phẩm là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá bán sản phẩm nông nghiệp
  4. Truy xuất nguồn gốc là một trong những giải pháp không quá phức tạp, có thể áp dụng đại trà để mang lại hiệu quả cao, phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn chung.
  5. Sự chuyển đổi số ngành nông nghiệp cần sự tham gia hiệp đồng từ nhiều bên, trong đó lấy chủ thể là người người sản xuất nông nghiệp (nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp)