Ông Lê Quang Hà

Giám đốc sản phẩm, Công ty An ninh mạng Viettel

 

TIỂU SỬ

Ông Lê Quang Hà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin.

Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel, ông chịu trách nhiệm phát hiện và xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng quan trọng tầm cỡ quốc gia.

Ông chủ trì công tác xây dựng các giải pháp ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và các khách hàng lớn ở Việt Nam và 10 nước trên thế giới.

Ông là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng về An toàn thông tin trong và ngoài khu vực Hà Nội.

CHỦ ĐỀ

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin của ngân hàng

TÓM TẮT

Ngân hàng, các tổ chức tài chính luôn là mục tiêu hấp dẫn đối với các nhóm hacker, tội phạm mạng. Trong thời đại các hoạt động chuyển dịch mạnh mẽ từ không gian thực sang không gian số, tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính ngày càng tăng cao về số lượng và nâng cao về mức độ phức tạp, tinh vi, gây ra các hậu quả lớn. Bài trình bày chia sẻ về các nguy cơ, rủi ro an toàn thông tin đối với lĩnh vực ngân hàng, tài chính và đưa ra các giải pháp, cách tiếp cận mới giúp ngân hàng, các tổ chức tài chính tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin và khách hàng của mình trước những những rủi ro, nguy cơ, tấn công mạng.