Ông Lê Phạm Minh Thông

Trưởng phòng Điều hành an ninh tại VNPT Cyber Immunity, VNPT-IT

 

TIỂU SỬ

Ông Lê Phạm Minh Thông hiện là Trưởng Phòng Điều hành an ninh – VNPT Cyber Immunity – Công ty Công nghệ thông tin VNPT IT, một trong các đơn vị cung cấp dịch vụ và giải pháp An toàn thông tin hàng đầu Việt Nam. Ông đảm nhiệm việc quản lý và phát triển phòng Điều hành An ninh, thực hiện các công tác phòng chống và điều tra các cuộc tấn vào mạng nội bộ Tập đoàn VNPT và hệ thống thông tin của các khách hàng.

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ATTT và Công nghệ thông tin, đã trực tiếp tham gia vào các dự án: cổng dịch vụ công quốc gia, báo cáo quốc gia, cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia…

Bên cạnh đó, ông tham gia sáng tạo và phát triển các giải pháp và dịch vụ ATTT nhằm làm hoàn thiện Hệ miễn dịch không gian số VNPT.

CHỦ ĐỀ

Chia sẻ kinh nghiệm của VNPT trong đảm bảo ATTT cho các hệ thống trọng điểm quốc gia

TÓM TẮT

 • Trình bày hiện trạng, tình hình chung của ATTT phạm vi Thế giới, Việt Nam.
 • Thống kê một vài số liệu ATTT của Tập đoàn VNPT.
 • Vai trò của VNPT trong chuyển đổi số quốc gia (tham gia vào các mảng chuyển đổi số: Chính phủ điện tử, y tế, giáo dục,…).
 • Mô hình chung hệ sinh thái ATTT của VNPT.
 • Chia sẻ kinh nghiệm của VNPT trong công tác đảm bảo ATTT cho các hệ thống CNTT trọng yếu:
  • Đảm bảo về mặt thiết kế, kiến trúc, chính sách
  • Các giải pháp về kỹ thuật, công nghệ
  • Các nhiệm vụ về công tác vận hành, theo dõi giám sát, đánh giá kiểm thử
  • Nâng cao nhận thức người dùng
  • Diễn tập nâng cao kỹ năng
 • Đề xuất phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ISP, tổ chức tham gia công tác đảm bảo ATTT nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác Ứng cứu xử lý sự cố.
 • Giới thiệu dịch vụ ATTT: VNPT MSS
  • Mô tả dịch vụ & giải pháp
  • Lợi ích mang lại cho các tổ chức doanh nghiệp
  • Một số khách hàng đang sử dụng