Ông IL-Dong Kwon

Tổng Giám đốc BCG Vietnam, BCG Vietnam

 

TIỂU SỬ

Ông Il-Dong Kwon là Tổng Giám đốc Tập đoàn BCG tại Việt Nam. Ông đã làm việc tại Việt Nam trong bảy năm với các nhà lãnh đạo đầu ngành, các cấp chính quyền về các chương trình chiến lược và chuyển đổi với quy mô lớn. Tại BCG, Ông cũng là đồng lãnh đạo quản lý rủi ro khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Trong khoảng 20 năm qua, Ông Il-Dong đã làm việc với các nhà lãnh đạo đầu ngành và các tập đoàn ở Tây u, Mỹ, Úc, Nam Phi, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á khác, trong các dự án tư vấn, bao gồm chiến lược và phát triển mô hình kinh doanh, chuyển đổi dài hạn, thẩm định, chuyển đổi kỹ thuật số, bán lẻ, doanh nghiệp và các ngân hàng vừa và nhỏ, KPI, tái thiết kế tổ chức, tái cấu trúc quy trình, quản lý rủi ro và chương trình quy định.

CHỦ ĐỀ


Những thách thức hàng đầu về chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất

TÓM TẮT

Đang cập nhật…