Ông Dustin Daugherty

Giám đốc, Gia nhập thị trường và Tương tác Toàn cầu, Trung tâm Thương mại thế giới

TIỂU SỬ

Với tư cách là Giám đốc bộ phận Tiếp cận thị trường và Tương tác toàn cầu tại Trung tâm Thương mại thế giới, Utah, Dustin đóng vai trò là chuyên gia phát triển đầu tư và thương mại quốc tế hàng đầu cho các công ty ở Bang Utah. Bên cạnh việc hướng dẫn các công ty Hoa Kỳ mở rộng phạm vi toàn cầu, Dustin cũng làm việc với các đối tác nước ngoài để thu hút thương mại và đầu tư quốc tế đến Utah, đặc biệt là trong các cụm công nghệ cao và các lĩnh vực sản xuất tiên tiến.

Trước khi gia nhập World Trade Center Utah, ông Dustin đã làm việc trong lĩnh vực tư vấn FDI, pháp lý và thuế trên khắp châu Á tại Dezan Shira & Associates, một công ty tư vấn toàn châu Á. Anh ấy đã sống ở khắp các khu vực, bao gồm cả ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ chuyển chuỗi cung ứng của họ sang ASEAN. Ông đã giúp nhiều công ty đa quốc gia và Hoa Kỳ cơ cấu đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, dịch vụ và thương mại, đồng thời có nền tảng vững chắc về thương mại, đầu tư và các vấn đề pháp lý trong khu vực.

Dustin đã có vinh dự được phát biểu tại nhiều hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư, chẳng hạn như Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Mỹ, trong số những hội nghị khác. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho quan hệ thương mại và đầu tư song phương Việt – Mỹ.

Dustin Daugherty đã nhận bằng Kinh tế và Khoa học Chính trị từ Đại học Columbia ở Thành phố New York. Anh thông thạo tiếng Quan Thoại và giao tiếp bằng tiếng Việt.

Anh hiện đang sống cùng gia đình tại Thành phố Salt Lake, Utah.

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm Quốc tế trong việc triển khai sản xuất thông minh và gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT

Chủ đề sắp tới của tôi là “Kinh nghiệm Quốc tế trong việc triển khai sản xuất thông minh và đề xuất cho Việt Nam”.

Thời gian nói chỉ là 15 phút nên tôi sẽ cần giới hạn số lượng slide thuyết trình. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể có một số thông tin chuyên sâu và kỹ thuật về chủ đề này, tôi dự định làm theo dàn ý bên dưới cho bài phát biểu:

  • Giới thiệu
  •  Trường hợp 1 – Hoa Kỳ

o Tổng quan kinh nghiệm triển khai sản xuất thông minh tại Mỹ

o Làm sao để Hoa Kỳ duy trì sản xuất mạnh mẽ trong quá trình toàn cầu hóa, và vai trò của sản xuất thông minh/tiên tiến là gì

o Tổng quan về các cụm sản xuất thông minh ở Mỹ

  • Vai trò của chính phủ là gì?
  • Vai trò của các nhà đầu tư tư nhân là gì?
  • Lợi ích tổng thể và tác động của ngành
  • Trường hợp 2 – Singapore

o Tổng quan kinh nghiệm triển khai sản xuất thông minh tại Mỹ

o Singapore đã triển khai sản xuất thông minh/tiên tiến như thế nào để duy trì mức sản xuất cao trong nền kinh tế?

o Vai trò của khu vực công và khu vực tư nhân tương ứng là gì?

o Lợi ích tổng thể và tác động của ngành đối với SG

  • Bài học cho Việt Nam trong những trường hợp này

Bằng cách trình bày thông tin trên, tôi sẽ cho rằng Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Mỹ và Singapore trong lĩnh vực sản xuất thông minh, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng công và tư nhân để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Qua đó, Việt Nam có thể tiếp tục phát triển chuỗi giá trị toàn cầu và đảm bảo ngành sản xuất tiếp tục đóng vai trò tích cực và bền vững trong tăng trưởng kinh tế của đất nước cho đến năm 2030 và hơn thế nữa.