Ông Đào Xuân Lai

Trợ lý đại diện thường trú, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường, UNDP Việt Nam

 

TIỂU SỬ

Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý đại diện thường trú và Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) Việt Nam. Ông Lai có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Tiểu bang Washington và bằng Cử nhân về Quản lý Tài nguyên Nước và về Luật.

Ông có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững. Ông đã lãnh đạo Ban Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP, bao gồm biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, năng lượng, quản lý rủi ro thiên tai, tài nguyên và môi trường, rác thải nhựa đại dương và bảo tồn đa dạng sinh học. Ông tham gia sâu vào việc hỗ trợ xây dựng và thực thi luật pháp, chiến lược và kế hoạch của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Ông đã từng tham gia Phái đoàn Việt Nam tại một số cuộc họp đàm phán về biến đổi khí hậu (COP) của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

CHỦ ĐỀ

Giải pháp cuối vòng đời cho hệ thống điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam

TÓM TẮT

Đang cập nhật…