Ông Chu Bá Thi

Chủ nhiệm dự án, Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam (VEEIE), Ngân hàng thế giới

 

TIỂU SỬ

Ông Chu Bá Thi là Chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới, có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Ông có am hiểu về năng lượng và có chuyên môn về thủy điện / năng lượng tái tạo. Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, ông đã làm việc cho Bộ Công Thương (Bộ Công Thương), Bộ Năng lượng, đồng thời ông đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư năng lượng tái tạo và cải cách ngành điện. Tại Ngân hàng Thế giới, ông Thi hiện đang lãnh đạo nhiều dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ, bao gồm hạn mức tín dụng tiết kiệm năng lượng, quỹ chia sẻ rủi ro về tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật về khử cacbon trong công nghiệp, tích hợp VRE / Hệ thống lưu trữ năng lượng, phát triển gió ngoài khơi, phát triển thị trường khí / LNG, v.v. Ông Thi là đầu mối địa phương về tham gia năng lượng sạch và hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.

CHỦ ĐỀ

Xu hướng phát triển các dạng năng lượng mới giảm phát thải khí nhà kính

TÓM TẮT

Đang cập nhật…