Ông Bruce Li

Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh năng lượng số, Huawei Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 

TIỂU SỬ

Từng là Phó chủ tịch mảng Kinh doanh Năng lượng Kỹ thuật số của Huawei Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông Bruce Li phụ trách sự phát triển thị trường của hoạt động kinh doanh năng lượng kỹ thuật số của Huawei Digital Energy và kinh doanh PV thông minh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp năng lượng kỹ thuật số, bao gồm nhiều lĩnh vực như quang điện, năng lượng gió, năng lượng dữ liệu và năng lượng truyền thông.

Ông Li ủng hộ sự chuyển đổi năng lượng tập trung vào việc xanh hóa và số hóa, đặc biệt là chuyển đổi kỹ thuật số các năng lượng truyền thống, lấy quang điện làm nguồn năng lượng chính cho tương lai.

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy phát triển năng lượng xanh

TÓM TẮT

Đang cập nhật…