Ông Aziz Elbehri

Chuyên gia cấp cao, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

TIỂU SỬ

Aziz Elbehri là nhà kinh tế cấp cao tại Bộ phận Thương mại và Thị trường của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ở Rome. Ông lãnh đạo công việc về các vấn đề thương mại và phát triển, tập trung vào các chính sách hỗ trợ trang trại, nông nghiệp thông minh với khí hậu, tính bền vững của nhiên liệu sinh học và các chính sách hỗ trợ hội nhập thị trường quy mô nhỏ. Gần đây, nghiên cứu của ông Aziz đã tập trung vào biến đổi khí hậu và liên kết thương mại, cũng như đưa ra các chính sách để tích hợp tính bền vững và thích ứng với khí hậu vào hệ thống lương thực ở các nước đang phát triển.

Kể từ khi gia nhập FAO, Aziz đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các dự án ở các nước đang phát triển bao gồm: Burkina Faso, Cameroon, Ecuador, Ghana, Ấn Độ, Kenya, Mali, Morocco và Senegal.

Trước khi gia nhập FAO năm 2008, Aziz là nhà kinh tế của Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế USDA từ năm 1999, làm việc về chính sách thương mại nông nghiệp và mô hình hóa, công nghệ sinh học và nhiên liệu sinh học. Ông đã viết nhiều bài báo về chính sách thương mại nông nghiệp, mô hình hóa chính sách và kinh tế của công nghệ sinh học. Trước khi gia nhập USDA, Aziz là cộng tác viên nghiên cứu tại Đại học Penn State (3 năm) và tham gia tư vấn cho Ngân hàng Thế giới về các vấn đề chính sách của WTO. Aziz được đào tạo tại Maroc (bằng Thạc sĩ về nông học), Đại học Minnesota (Thạc sĩ về kinh tế ứng dụng và nông học) và Đại học Purdue (Tiến sĩ về thương mại quốc tế).

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

TÓM TẮT

Updating…